Wednesday, October 6, 2010

Cornelis

Cornelis, hank von helvete, Chamdin,
Det här ser jag verkligen fram emot - av flera anledningar.


Translation:
A Swedish film I'm really looking forward to, by many different reasons.

No comments: