Saturday, November 27, 2010

Perspektiv

Jag har väl i hela mitt liv tänkt väldigt mycket, på gott och ont. Men jag har också alltid gett mig fan på att få svar på de ibland överväldigande frågor jag haft. Och fastän svaren kanske inte alltid varit av klinisk exakthet så har de i alla fall fyllt tomrummet som den obesvarad frågan skapat. Och jag älskar saker som sätter nya perspektiv. Därmed älskar jag det här. Jag älskar allt med det.

Translation:
I have always searched for answers to my many and somtimes overwhelming questions. And with a good dose of old stubbornness have I always managed to get my desireable answers - maybe not always with clinical accuracy but yet enough to fill the empty hole created by an unanswered question. And I love things which puts perspectives in to matters. Hence, I love this. And I love everything about it.

No comments: